תנאי שימוש

     תנאי שימוש באתר www.yoficenter.com

אתר yoficenter.com מקדם בברכה את המשתמשים בשירותיו.

אתר yoficenter משמש כפורטל/אינדקס המציג תכנים שונים אשר נאספו ממקורות מידע פומביים ומתכנים שהגולשים הוסיפו לאתר ביוזמתם. והוא מוגש כשירות לציבור. האתר אינו אחראי לנכונות המידע והתכנים ו/או טיב ו/אופן השירות הניתנים ע"י מי מהגופים הנזכרים מאתר זה, והוא לא יהיה אחראי לכל פגיעה ו/או נזק שעלולים להיגרם כתוצאה משימוש באתר ובתכניו או על פיהם, או בכל שינוי שחל במידע. בהתאם לכך מומלץ לכל גולשי האתר לבדוק את התכנים באופן עצמאי.

למשתמשי האתר לא תיהיה כל דרישה /טענה/תביעה מסוג כל שהוא כלפי מי מכל צוות האתר וכל שימוש באתר והסתמכות על תוכנו הינם באחריותו הבלעדית של המשתמש.

אנא קרא תנאים אלה בעיון ובקפידה, שכן תחילת השימוש באתר ותכניו מעידה על הסכמתך ואישורך לאמור בתנאי שימוש אלה.

בכל שאלה הנוגעת לשימוש באתר האינטרנט ניתן לפנות לנציגים מטעמה בכתובת דוא"ל

info@yoficenter.com. האתר יעשה כל שביכולתו לטפל בהקדם האפשרי בבקשה.

דף זה מגדיר את התנאים החלים עליך בעת השימוש במערכות yoficenter:

אין לפרסם באתר מידע, קובץ, תמונה, תצלום, תכנים אסורים, או כל תוכן אחר שהינו בלתי חוקי.

אין לפרסם תכנים באתר בעלי אופי מיני בוטה, טורדניים, מעליבים, עוינים, מזיקים, מאיימים, גסים, גזעניים, פוגעים ברגשות הציבור, מעודדים ביצוע עבירה פלילית ועלולים להוות בסיס לתביעה או אחריות אזרחית. או כל מידע הפוגע בפרטיות או מהווה הפרה אחרת של החוק.

אין לפרסם כאמור כל מידע שזכויות היוצרים בהם אינן שייכות לך .

אין לפרסם כל סימן מסחר, פטנט או מידע אחר שזכויות הקניין הרוחני בו אינן שלך.

אין לפרסם באתר פרסומות או מידע מסחרי ללא אישור בכתב מהאתר.

האתר רשאי לסרב לפרסם כל הודעה שלדעתו מפרה את הוראות ותנאים שצוינו.

האתר רשאי למחוק לשנות ולערוך כל הודעה שיש, אף אם היא כבר פורסמה.

האתר רשאי למחוק לאלתר ולערוך כל מסר שמסרת לפרסום באתר ללא הודעה מראש.

המידע שהנך מוסר לפרסום באתר יהיה חשוף לכל משתמשי האינטרנט (נהג בתבונה).

האתר אינו יכול לדעת אילו תגובות יתקבלו בעקבות פרסום הודעתך, לכן האחריות אינה נופלת על האתר.

דע, כי במשלוח תכנים לאתר yoficenter, הנך מקנה ל- " yoficenter " אישור שאינו מוגבל בזמן, להציג, לשכפל, להעתיק, להפיץ, לשווק ולעשות בתכנים כל שימוש אחר לפי שיקול דעתו. משמעותו של דבר היא שאינך זכאי, לכל תשלום שהוא בגין תכנים כלשהם שתמסור לפרסום באתר.

תשובות ותגובות שיתקבלו באתר והתוכן אינן מהוות עצה מקצועית.

האתר אינו אחראי למהימנותן, שלמותן או דיוקן של התשובות, דעות, חוות דעת הגולשים או המידע שיתפרסמו באתר.

אם החלטת לפעול על בסיס מידע שנתקבל באתר, חלה עליך האחריות המלאה והבלעדית לפעולתך ותוצאותיה.

קנין רוחני

במסירת הודעה וכל מידע, תמונה, תצלום, קובץ או כל תוכן אחר הכלולים או קשורים בה לפרסום באתר הנך מתיר לאתר להשתמש במידע זה ולהציגו, באופן שכל אדם יוכל לקרוא אותו, להשתמש בו.

האתר יהיה רשאי להעתיק, לצטט, לפרסם ולהפיץ תוכן שמסרת, לפי שיקול דעתו המוחלט, לשם תפעול בכל מדיה שהיא.

כל זכויות היוצרים והקניין הרוחני בעיצוב האתר ובכל תוכנה וקוד מחשב המהווים חלק ממנו הנו של אתר yoficenter. אין להעתיק, להפיץ, להציג בפומבי או למסור לצד שלישי כל חלק מן האתר בלא קבלת הסכמתה של אתר yoficenter בכתב ומראש.

אתר האינטרנט yoficenter מוגבל לשימוש אישי, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה מפורשת בכתב.

שינויים
האתר יכול לשנות מעת לעת את מבנה האתר וזמינותם של השירותים הניתנים באתר וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש.

האתר רשאי לשנות תנאי-שימוש אלה מעת לעת.

האתר יפרסם את התנאים החדשים.

אחריות

השירות באתר yoficenter ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS), ולא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי האתר בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו התאמתו לצרכיך או התגובות השימוש ייעשה על אחריותך הבלעדית והמלאה.

האתר לא ישא בכל אחריות ביחס להודעות, תוכנן של הודעות , אמינותן, מהימנותן, דיוקן, שלמותן, קבצי מחשב שיצורפו להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשבי המשתתפים באתר וכל נזק, אבדן, אי נוחות, עגמת נפש וכיו"ב תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לך או לכל צד שלישי בשל תכנים שיפורסמו.

האתר אינו יכול לבדוק, ולא יבדוק, את המידע הנמסר לפרסום על ידך או על ידי משתמשים אחרים באתר, נכונותו או דיוקו. מסיבה זאת, אתה בלבד תישא באחריות מלאה ובלעדית לתוכן המסר שכתבת ולכל התוצאות שינבעו ממנו.

אתה מתחייב לשפות את האתר, עובדיו, מנהליו או מי מטעמו בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט – עקב הפרת תנאי שימוש אלה.

האחריות לתוכן המודעות המתפרסמות באתר, לרבות פרטי המידע והזכויות היא על המפרסמים בלבד. yoficenter אין כל אחריות בנוגע לתוכן הפרסומים באתר או למהימנותם. יודגש, כי פרסום המידע המסחרי כשלעצמו אינו מהווה כל עידוד או המלצה לרכישת השירותים או המוצרים המוצעים למכירה באמצעות האתר.

קישורים (links) לאתרים אחרים

יתכן כי במסגרת האתר, יסופקו קישורים לאתרי אינטרנט או מקורות אחרים. מאחר ולאתר אין שליטה על אתרי אינטרנט ומקורות אלה, הנך מאשר ומסכים כי האתר אינו אחראי לזמינותם של אתרי אינטרנט או מקורות אחרים כלשהם, לתכנים, פרסומות, או חומרים אחרים שנמצאים באתרים או מקורות כאלו. כמו כן הנך מאשר ומסכים כי האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף ו/או הפסד ו/או הוצאה לרבות עגמת נפש שייגרמו לך או לרכושך עקב חשיפה ו/או שימוש באתרי אינטרנט ו/או מקורות אחרים כאמור, לרבות בכל חומר מהחומרים.

האתר מאחל לך גלישה נעימה

לשאלות ותגובות ניתן לפנות לכתובת מיל הבאה:

info@yoficenter.com

הטקסט מיועד לשני המינים